Stress på jobbet? Låt organisationen bidra till ett liv i balans.

Idag är det inte helt ovanligt att personer upplever stress på jobbet. På flera ställen kan man läsa om stress, t.ex. om vilka varningstecken man kan märka när man är stressad och vad du som individ kan göra om du upplever stress. När det existerar stress på jobbet läggs ansvaret för att komma i balans ofta på just individen. Trots detta är det organisationerna, inte individerna, som behöver ha förmågan att skapa balans mellan höga ambitioner, krav i verksamheten och andra intressen och behov i livet.

Vi hör eller läser sällan om stress i relation till:

  • att utveckla organisationen som helhet,
  • arbetssätt som skapar gemensamt ägarskap, och
  • reglering av ambitioner inom jobbet genom de som utför arbetet.

I stället presenteras lösningar som menar på att stress på jobbet hänger på individen själv.

Ger snabb takt verkligen önskad effekt eller ökar det endast stress på jobbet?

Vi ser sällan reflektion kring det för givet tagna ”allt går snabbare nu”. Vem har belägg för att fler aktiviteter och snabbare takt också ger önskad effekt? Det finns en stor mängd forskning som visar att den kognitiva förmågan minskar vid stress, vilket gäller alla i en organisationen som upplever stress. Konsekvensen är att effektiviteten och produktiviteten minskar oavsett vilket uppdrag eller uppgift organisationen står inför. På så sätt går spiralen nedåt med en ledning som upprätthåller sin syn på effektivitet och med viljan att allt ska gå snabbare samtidigt som allt fler blir stressade på jobbet.

Hur ska man gå tillväga för att få organisationen att kliva ur den nedåtgående spiralen? Vi tror på att människor behöver vara i en arbetskultur där man håller varandra ansvariga både för leveransen och balanser – tillsamman. Och det skapas genom att få människorna i en organisation att börja kommunicera och arbeta gemensamt. Hur? Det vet vi. Kontakta oss om du känner igen dig och vill möta förändring som tar tag på riktigt.

Dela vidare!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.