Kinna Person

Delägare, organisationskonsult, handledare och pedagog. 

Mitt namn är Kinna Person och jag har en gedigen erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser och utvecklingsfrågor inom ett flertal branscher. Jag haarbetat huvudsakligen med dessa arbetsuppgifter dels som konsult men också utifrån andra befattningar såsom rektor, VD och utvecklingschef 

Under många år arbetade jag med såväl omställning som strategiskt stöd i förändringsprocesser till både företag, myndigheter och fackliga organisationer utifrån rollen som konsultchef /organisationskonsult/ handledare.  Jag är utbildad organisationskonsult med gestaltiskt och systeminriktat arbetssätt och är idag bland annat lärare på Gestaltakademins utbildningar. 

Vidare är jag utbildad adjunkt och har tidigare varit verksam pedagog och rektor på gymnasienivå inom beteendevetenskapliga ämnen (psykologi, sociologi, samhällskunskap & kriminologi). 

Idag är jag delägare och verksam som organisationskonsult inom ZP Zwedberg Person AB med huvudsakligt fokus på förändringsstödJag har arbetat med fleråriga förändringsarbeten inom såväl myndigheter, fackliga och andra organisationer, industri och företag med stöd och insatser på alla systemnivåer.  

Således har jag en bred erfarenhet av att röra mig mellan strategiskt arbete och stöd till ledningsgrupper och utveckling av team, coaching och handledning i syfte att öka den interna förändringskompetensen, minimera hinder och motstånd och skapa förutsättningar för att organisationen ska kunna nå sina mål.  

Relaterade artiklar

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.