Gestaltakademin

Gestaltakademin

Gestaltakademin har sedan 1976 erbjudit utbildningar som ger varaktigt resultat, både gällande personlig utveckling och organisationers potential. Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål, samtidigt som vi behöver samspela med varandra. Det är vad gestaltmetodiken bygger på och som Gestaltakademin utgår från i deras utbildningar. Genom träning, spegling, feedback och andra metoder utvecklar våra utbildningar förmågan att hantera komplexitet och dilemman. Organisationsutbildningarna fokuserar även på förmågan att samtidigt ta hänsyn till att organisationer infattar människor.

Den första utbildningsgruppen i gestaltmetodik i Skandinavien bildades på 70-talet och var inspirerad av internationella utbildningar. De lyfte fram människan i sitt sammanhang, där psykisk hälsa inte bara handlar om barndom och uppväxt utan där hela den omgivande världen spelar in i våra möjligheter till växt och utveckling.

Organisationsprogrammet från Gestaltakademin

Med PFL – Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, får du behörighet att söka till Gestaltakademins utbildning Organisationsprogrammet.  Programmet är en treårig kvalificerad och upplevelsebaserad vidareutbildning som ges av Gestaltakademin och syftar till att ge dig som arbetar med utveckling i organisationer en gedigen grund att stå på. I utbildningen integreras teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling till en helhet. Den ger dig gedigen och användbar kunskap kring hur du får djup och hållbarhet i ditt vardagsarbete oavsett om du är chef eller ledare, intern- eller externkonsult, projektledare eller utbildare. Du får praktiska verktyg och en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du är och de du möter.

Gestaltakademins organisationsprogram har bedrivits sedan 1986. Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och fokus på självmedvetenhet. Utbildningen vilar på gestaltgrund och en existentiell människosyn.

Läs mer om Organisationsprogrammet hos Gestaltakademins.

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.