Om oss - Zwedberg Person AB

Låt oss berätta vilka vi är

Vad vi gör & hur vi organisationsutvecklar

Stabilare fötter och ett öppet sinne.

Zwedberg Person AB (ZP) arbetar med organisationsutveckling utifrån perspektiven relationer och kultur. Vi skapar ett klimat bland människor i organisationer som gör det möjligt att vara i förändring, oavsett vilken. Vi hjälper dig att öka din medvetenhet om situationen, sammanhanget och vad som finns att se i en organisation. Vi ger dig förståelse och språk för att du ska kunna handla utifrån det du ser. 

Våra avancerade förändringsledarutbildningar riktar sig till människor som tar ansvar, oavsett position och roll.  Vi anlitas av personer som vill göra skillnad i sig själva, sin omgivning och organisation. Vi hör också att vi gör skillnad, och det är vi stolta över!

ZP utbildar förändringsledare från alla typer av organisationer, små som stora. Över 700 deltagare har genomgått FLU, och över 260 deltagare har genomgått PFL, vårt ettåriga program i samverkan med Gestaltakademin. Vi har varit verksamma som konsulter i större komplexa organisationer i många år.

Vilka vi är

Vi är Ulf Zwedberg och Kina Person och är grundare av ZP Zwedberg Person AB. Det som driver oss är vår gemensamma intention att bidra till att skapa organisationer värdiga sina medarbetare, vilket vi anser förutsätter ett involverande och systemiskt arbetssätt hos både medarbetare och ledare. 

Vi lärde känna varandra på Gestaltakademins organisationsutbildning 2001 och har haft ett etablerat samarbete sedan 2006.  Vi startade ZP Zwedberg Person AB tillsammans 2013.  Vi är två rätt olika individer med skiftande bakgrund men är grundmurade i vår gemensamma människosyn och förhållningssätt i förändrings och utvecklingsarbete.  

Efter många års erfarenhet från industri, myndigheter, företag och organisationer är vi mer övertygade än någonsin av behovet av en annan typ av ledning/ styrning och samverkan än de traditionella byråkratiska arbetsformerna som var väl fungerande tidigare.  

Kinna Person

Kinna Person

Grundare, organisationskonsult, handledare och pedagog. 

Ulf Zwedberg

Ulf Zwedberg

Grundare, organisationskonsult, handledare och pedagog. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.