PRAKTISK FÖRÄNDRINGSLEDNING Baserat på Gestalt Metodik

Praktisk förändringsledning, PFL

Avancerad utbildning i förändringsmetodik och faciliterande ledarskap.
1 års utvecklande process i samverkan med Gestaltakademin.

Saknar du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Praktisk förändringsledning, PFL, ger dig en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Du får ett helt år av stöd i ditt ledarskap kopplat till dina utmaningar i vardagen. Praktisk träning som ger resultat både personligt och i ditt uppdrag att involvera människor. Du får tid och rum att finna balans i ditt ansvarstagande och involvera din omgivning på ett sätt som gör verklig skillnad för dig och din org.

Kursledare: Kinna Person & Ulf Zwedberg
kinna.person@zp.se | ulf.zwedberg@zp.se

"Året med PFL var en game changer för mig som människa"

Jag vågar misslyckas mer nu, prova. Om det inte går, gör om igen då! Vi behöver ta bort skuld och skam så att vi vågar i stället för att sitta tysta och likgiltiga. Jag vill hellre ha energi, att vi tycker olika och har ett klimat där vi får säga vad vi tycker. Läs mer.

Lars Winges, Produktionschef på Sandvik

Spela videoklipp

Förändringsledning i praktiken
- vad är det?

Praktisk förändringsledning, PFL, handlar ytterst om att skapa hållbarhet i verksamheten. Och, att bli skicklig på att involvera berörda människor i nulägen som behöver utvecklas, så att de som är närmast verkligheten kan finna bättre vägar tillsammans.

I den praktiska arbetsvardagen handlar förändringsledning ofta om att vända på rollerna. Som ledare förändrar du först din egen roll och uppgift innan du förväntar dig att andra ska engagera sig. Du lägger större fokus på att leda mellanmänskliga processer. Du tar tag i verkligheten, så som den är, och har metoder att möta den. Särskilt i tuffa tider som hotar verksamheten. I PFL året testar och prövar vi detta i praktiken, både i utbildningsgruppen, i praktikuppdrag och den egna vardagens alla situationer.

Ompröva ditt ledarskap enligt PFL

Som deltagare på PFL får du kickar och insikter genom att testa, pröva och utmana dig själv i en grupp om 16 deltagare. Du får uppleva och erfara hur du och gruppen utvecklas under ett år av träning. Steg för steg får du tid att utveckla din egen förmåga att åstadkomma detta i din egen situation, parallellt med kursmodulerna. Du får verktygen. Du blir verktyget själv som löser upp konflikter och bygger engagemang.

Utveckla verktyg för att

 • tydliggöra ansvarsgränser och ansvarsområden. Vem bör, ska, vill vara involverad i vad? 
 • tydliggöra uppdrag och resultat inom och mellan grupperingar. Vad är vårt och andras gemensamma uppdrag?
 • synliggöra hur relationer och tankesätt bidrar eller hindrar verksamheten. Hur påverkar vi varandra?
 • gå på djupet med din egen självinsikt, dina styrkor och fallgropar. Hur leder jag själv dessa frågeställningar? 

Utbildningen bygger också på att varje deltagare är aktivt involverad i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande.

Förankrad i verkligheten​

Utbildningen är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas praktiska jobbvardag. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat, både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande.

PFL erbjuder en mängd kraftfulla verktyg och metoder som skapar rimliga förutsättningar för dig som förändringsledare att involvera mera. Viktigt att komma ihåg är att förändring växer fram i balans med ledningens ansvar. Vi ser det som väsentliga delar i tillitsfull styrning och ledning.

Utbildningen PFL vänder sig till dig som:

 • har ambitioner att ta nästa steg i sitt ledarskap. Du har kommit en bra bit på väg i din roll som ledare, eventuellt gått kortare kurser men fastnat i arbetslivets vardag. Kanske känner du att gränsen är nära, kraven stora och söker alternativ.
 • längtar efter påfyllning och djupare mening. Du vågar utmana dig själv, din öppenhet och sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare och säkrare som ledare i din organisation.

Som beställare av tjänster för utveckling av ledarskap kan du:

 • bygga en grupp av tränade och samverkande förändringsledare, som tillsammans stödjer varandra och verksamhetens förändringsarbeten. Fler förändringsledare har betydligt bättre förutsättningar att lyckas än enskilda individer.
 • göra ett strategiskt val och utveckla några av dina ledare till en sådan grupp.
 • ge ett tydligt uppdrag till gruppen så att de har anledning att samverka i den praktiska vardagen på arbetet


  PFL-programmets process över året blir till direkt nytta för verksamheten och bidrar till att behålla värdefull kompetens. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Utbildningen PFL passar organisationer som:

 • har utmaningar i verksamheten och som kräver brett deltagande, engagemang och ansvarstagande från många för att nå uppsatta mål och önskade resultat,
 • behöver ledare som vågar engagera sig i sina medarbetare och den gemensamma uppgiften,
 • behöver ledare som har modet att gå före och visa vägen, och bygga en kultur av tillit och förmåga att samverka.


  Utbildningen är särskilt lämplig för personer som arbetar i eller med organisation i förändring.

Innehåll och upplägg på Praktisk förändringsledning, PFL

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett upplägg som stödjer din utveckling under en period av ett år. Utbildningen är krävande men ger dubbel effekt när du samtidigt bygger om ditt sätt att leda andra och minska dina egna direkta åtaganden. Hållbart resultat sker när du integrerar utbildningen i dagliga verksamheten. Utbildningen sker i ett antal parallella processer som lever som vi lär:

Praktisk förändringsledning - PFL Process bild

Omfattning

PFL genomförs som en stödjande process under ett år i olika former, ca 25 dagar fördelat på:
– kurstillfällen på internat, kursgård i Uppsala och Stockholm uppdelat på åtta tillfällen. 
– handledning i smågrupp, fysiska kortare möten alt. Teams
– parvis ”praktikarbete” i andra deltagares organisationer.
– egna studier.

Handledningen i mindre grupp sker vid fem tillfällen (4 tim för 4 personer) med start efter kurstillfälle fyra. Dessa dagar planeras gemensamt med handledare efter kursstart. 

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen. Praktikarbetet motsvarar två heldagar. 

PFL 21 - Start augusti 2023

Välkommen att boka in höstens start 2023.
Programmet är en process som pågår under ett år med bl.a dessa kurstillfällen på internat och på Zoom, där det anges.
Tider för internat är 08.30 – 16.00 dag 3
Tider för zoom är 09.00 – 16.00

Plats: Stockholm/Uppsala

 • 4 september 2023 (uppstart – ZOOM)
 • 12-14 september (internat)
 • 10-12 Oktober (internat)
 • 14-16 November (internat)
 • 16-18 Januari (internat)
 • 20-22 Februari (internat)
 • 12-14 Mars (internat)
 • 23-25 April (Internat)
 • 3-5 Juni, internat med examination. OBS detta tillfälle startar 16.00 dag 1 till 14.00 dag 3

Kursledare

Ulf och Kinna har ett arbetssätt som berör, engagerar och utmanar i situationer där det kan kännas jobbigt att ta steget. Vi har gedigen erfarenhet av att stödja organisationers utveckling som processkonsulter, handledare, rådgivare och utbildare.

Över 200 personer har fått stöd genom ett år med PFL. Ulf och Kinna har under många år utbildat i process-ledarskap och förändringsarbete baserat på aktionsforskning och systemteorins principer, samt på gestaltmetodikens teori och förhållningssätt med betoning på nuets betydelse för verklig förändring. De har gedigen erfarenhet från förändringsarbeten på många olika företag, myndigheter, ideella och fackliga verksamheter som en grund i programmet. 

Kinna Person

Kinna Person

Ulf Zwedberg

Ulf Zwedberg

Vad säger tidigare deltagare?

Har du frågor?

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra utbildningar.

Ladda ner program

Snart presenteras nytt program. Få en inblick i kursens utformning och innehåll.

Kurskostnad

Kurspris: 95 000 SEK exklusive moms. Kostnad för internat tillkommer.

Relaterade artiklar

Translate »

Anmälan

Kurs: Praktisk förändringsledning (PFL) Ht 2023
Omfattning: 1 år (22 dagar på kursgård samt praktikarbete)
Sista anmälningsdag: 1 juni
Start: 24 augusti via Zoom samt 12-14 sept. på första Internat.
Se kursdatum. Plats: Stockholm/Uppsala

Vid fullbokat (16 platser max) gäller väntelista, först in. 

2023.06.01: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med 50 % av kursavgiften.
2023.08.01: Avhopp senare debiteras med 100 % av kursavgiften.

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.

Jag vill veta mer

Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss för att prata om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation. 

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.