VÅR METODIK

ZP:s förändringsmodell

Vår metodik och modell är vägledande för hur vi arbetar med stödjande insatser, facilitering i möten, coachning och handledning av individer och grupper. I en situation där många människor deltar i ett förändringsarbete ökar komplexiteten eftersom olika personer kan vara i olika faser eller i helt olika cykler. Därför lägger vi stor vikt vid synkronisering.

Modellen är uppdelad i två stödjande förutsättningar och i sju vägledande faser. Dessa förutsättningar och faser stödjer engagemang för förändring samt hanterar naturliga hinder på vägen.

Förutsättning 1: Bygga höjd och meningsfullhet

Att regelbundet säkra en attraktiv framtidsbild och ett meningsfullt syfte för att delta. Vi bidrar till att detta syns och hörs på olika sätt, främst genom ett närvarande ledarskap inom organisationen.

Förutsättning 2: Bygga grund och stödjande kultur för förändring

Att i varje delmoment värna om tillräcklig tillit och öppenhet bland de personer som deltar. Det är en avgörande förutsättning för att lyckas i ett förändringsarbete. Detta innebär att utmana det egna valet att delta aktivt och att det är talbart hur var och en bidrar. På sikt stärker detta utveckling av er företagskultur.

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.