Berit Isrealsson

Intervju med Berit Israelsson

Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällsfrågor
Handledning

Distans i humor och insikt.

– Efter en turbulent arbetssituation ville jag ha stöd för att hitta tillbaka till självkänsla och självförtroende, och jag behövde hämta och få energi, berättar Berit Israelsson.

– I handledningen fick jag hjälp med att skapa distans, i form av både humor och insikt, till vad som varit. Att med den trasighet jag kände få bli bemött som en kapabel och kompetent person var viktigt.

– Handledningen gav energi och konkreta uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Jag fick hjälp att föra handlingen framåt.

Kommer till sin rätt.

– Jag återskapade en plattform och roll där jag kommer till min rätt, och gör nytta. Min inställning till mig själv har förändrats, vilket också förändrar omgivningens relationer till mig. Jag inser nu att allt inte står och faller med mig, och jag har blivit mer uppmärksam och tydlig i vad jag kan, och vill bidra med gentemot kollegor och chefer.

– I en övning jag gjorde fick jag verbalt pröva mina olika ”jag” genom att sätta ord på hur de känner sig i en och samma situation. Orden ekar fortfarande i mitt huvud och med hjälp av dem kan jag leda mig själv till mitt professionella ”jag” som krävs för att göra ett bra jobb, trots att självförtroendet ibland svajar, säger Berit. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.