I 28 år har ZP skapat medvetenhet i organisationer som gör det möjligt att vara i förändring

ZP hjälper verksamheter att bryta invanda beteenden som hindrar utveckling

ZP har under många år bidragit till en betydande öppenhet bland en majoritet personer i många organisationer som vågar ta oprövade och nödvändiga steg framåt. Att skapa grund och förutsättningar till ett rörligt utvecklande och samverkande klimat är vår specialitet. Vi erbjuder verksamheter stöd genom tre processer: utbildning, personlig handledning och organisationsutveckling.

Utveckla en stadig grund

Med vår ettåriga utbildning PFL (eller FLU del 1 och FLU del 2) får du verktygen och förståelsen för att skapa en stadig grund hos dig själv, dina medarbetare och organisationen. Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner i organisationer som har uppdraget att leda och stödja förändring.

Få stöd i processen

Vill du få stöd i de processer du befinner dig i inom ditt arbete och i organisationen? Genom coachning i grupp eller på individnivå tränar vi på förmågan att lägga märke till vad som sker, hur det påverkar dig och den miljö du rör dig i. Vilka talanger och förmågor behöver du identifiera och kanske minimera?

Hjälp med förändringsledning

Som organisationskonsulter möter och utmanar ZP hela organisationer, avdelningar och grupper som vill bryta invanda beteenden som hindrar verksamhetens utveckling. Vi stödjer och vägleder verksamheten till en kulturförändring som gör det möjligt för person att samverka i ett utvecklande klimat.

Processledning i nuet

Vi faciliterar människors möte, när det pågår.

Vi skiljer på sak och process när människor på samma sätt som vi menar att utveckling sker när verksamhetsfrågor och relationella frågor hanteras parallellt. – Hyr en processledare för dina viktigare möten.

Möt några av våra kunder

Lär känna ZP

ZP har varit verksamma som konsulter i större komplexa organisationer i många år. Vår erfarenhet av att stödja organisationers utveckling som processkonsulter, handledare och utbildare är stor. Vi har mött och arbetat med många former av organisationer och typer av verksamheter inom statligt, privat och den ideella sektorn.  Dessutom har över 700 deltagare genomgått vår utbildning FLU, och över 240 deltagare har gått PFL, vårt ettåriga program i samverkan med Gestaltakademin. 

ZP - Organisationskonsulter
Translate »