I 28 år har ZP skapat medvetenhet och förmåga i organisationer som gör det möjligt att vara i förändring

 

Optimerar ledarskap och förändringsledning

ZP erbjuder och hjälper verksamheter att utvecklas genom utbildningar inom ledarskap och förändringsledning! Har du ambitioner och vill utveckla ditt ledarskap men saknar verktyg för att lyckas? Boka utbildning hos oss, Praktisk förändringsledning – en avancerad utbildning som tar dig till nästa steg! Game Changer, säger deltagare.

Spela videoklipp

Anmäl din plats till
PFL hösten 2023!

Vårens kurser är fullbokade och det är dags att boka plats till hösten 2023. 
– Start i augusti för 16 nya deltagare

ZP hjälper verksamheter att bryta invanda beteenden som hindrar utveckling

Vi ger råd och kunskap kring förändring som en involverande och samverkande process. Vi kompletterar er förändring med kompetens i ledarskap och förändringsledning som engagerar och lättar på chefers ansvarstyngd.

Är man van att stanna för rött ljus och vänta på att andra bestämmer takten kanske det flexibla rondell-beteendet inte uppfunnits ännu i din organisation. Är du chefen som styr med trafikljus har du ofta väldigt mycket ensamt ansvar på dina axlar.

ZP Zwedberg Person

Att skapa grund och förutsättningar till ett rörligt utvecklande och samverkande klimat är vår specialitet. Vi erbjuder verksamheter stöd genom fyra stödjande processer: utbildning, handledning, förändringsledning och processledning/facilitering i nuet.

ZP Zwedberg Person

Utveckla en stadig grund

Två vägar till banbrytande ledarskap. Med PFL under ett år eller FLU del 1 och FLU del 2 får du verktygen och förståelsen för att skapa en stadig grund hos dig själv, dina medarbetare och organisationen. Utbildningarna riktar sig till nyckelpersoner i organisationer som har uppdraget att leda och stödja förändring.

Få stöd i processen

Vill du få stöd i de processer du befinner dig i inom ditt arbete och i organisationen? Genom erfaren handledning i grupp eller på individnivå tränar vi på förmågan att lägga märke till vad som sker, hur det påverkar dig och den miljö du rör dig i. Vilka talanger och förmågor behöver du identifiera och kanske minimera?

Hjälp med förändringsledning

Som organisationskonsulter möter och utmanar ZP hela organisationer, avdelningar och grupper som vill bryta invanda beteenden som hindrar verksamhetens utveckling. Vi stödjer och vägleder verksamheten till en kulturförändring som gör det möjligt för person att samverka i ett utvecklande klimat.

Skapa interaktiva möten

Som processledare och facilitator i era ledares möten och sammankomster bidrar vi med praktisk handling och rör om ordentligt så att nya sätt att mötas och interagera får upplevas, testas och prövas. Rekommenderas även då chef/ledning behöver delta i sakfrågor och riskerar att vara blinda för processen i rummet.  

Möt några av våra kunder

Lär känna ZP

ZP har varit verksamma som konsulter i större komplexa organisationer i många år. Vår erfarenhet av att stödja organisationers utveckling som processkonsulter, handledare och utbildare är stor. Vi har mött och arbetat med många former av organisationer och typer av verksamheter inom statligt, privat och den ideella sektorn.  Dessutom har över 700 deltagare genomgått vår utbildning FLU, och över 240 deltagare har gått PFL, vårt ettåriga program i samverkan med Gestaltakademin. 

ZP - Organisationskonsulter
Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.