PFL: ETT ÅR, DIPLOMNIVÅ

PRAKTISK FÖRÄNDRINGSLEDNING PÅ GESTALTGRUND

PFL: PFL – Praktisk förändringsledning på Gestaltgrund

Utbildningen ”Praktisk förändringsledning på Gestaltgrund” riktar sig till ledare och nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är för dig som har ambitionen att ta nästa steg i ditt ledarskap. Du har kommit en bra bit på vägen i din roll som ledare, kanske gått kortare kurser, men fastnat. Du känner dig redo för att våga utmana dig själv, din öppenhet och sårbarhet för att bli stadigare, tryggare och säkrare som ledare. Du vill träna på verktyg och metoder som fungerar och gör skillnad. 

Kursledare: Kinna Person & Ulf Zwedberg
kinna.person@zp.se | ulf.zwedberg@zp.se

"Året med PFL var en game changer för mig som människa"

Långa powerpointpresentationer och sitta i bänkrader är historia. Här får du kickar och insikter genom att testa, pröva och utmana dig i en grupp om 16 deltagare.  Du får uppleva och erfara hur du och gruppen utvecklas under ett år av träning. Steg för steg genom kursens moduler får du tid att utveckla din egen förmåga att åstadkomma detta själv i din egen situation. Du får tid att gå på djupet med din egen självinsikt, dina styrkor och fallgropar, så det blir minnen för livet, i en trygg och utmanande miljö. 

Målsättning med utbildningen

Målet med ”Praktiskt förändringsledning på gestaltgrund” är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan. Du får verktygen, och blir verktyget själv som löser upp konflikter och bygger engagemang. Du lär dig att tydliggöra gränser mellan ansvarsområden, uppdrag och resultat samt synliggöra hur relationer och tankesätt bidrar eller hindrar verksamheten.

Kräver aktivt deltagande

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10 procent frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning. Utbildningen ger behörighet att söka till det tre-åriga Organisationsprogrammet.

 

Få störst effekt: skapa en grupp med förändringsledare

Står verksamheten inför utmaningar som kräver brett deltagande, engagemang och ansvarstagande från många för att nå uppsatta mål och önskade resultat? Utmaningar som behöver ledare som vågar engagera sig i sin personal och har modet att gå före och visa vägen för att bygga en kultur av tillit och förmåga att samverka. Som beställare kan du bygga en grupp av tränade och samverkande förändringsledare som tillsammans stödjer varandra och verksamhetens förändringsarbeten. De har betydligt bättre förutsättningar att lyckas än enskilda individers insatser.

Gör ett strategisk val och utveckla några av dina ledare till en grupp som leder förändring som tillsammans går PFL. Ge ett tydligt uppdrag till gruppen så att de har anledning att samverka i den praktiska vardagen. Med PFL-programmets process över året får gruppen det stöd och verktyg som de behöver för att driva förändringsarbetet. PFL blir direkt nytta för verksamheten och bidrar till att behålla värdefull kompetens.

Omfattning

PFL ges främst vid 20 dagar på kursgård i Uppsala och Stockholm uppdelat på åtta tillfällen

Dessutom ingår handledning i mindre grupp vid fem tillfällen (4 tim för 4 personer) med start efter kurstillfälle fyra. Dessa dagar planeras gemensamt. 

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen. Praktikarbetet motsvarar två heldagar

Träffar 2020

  • Introduktion 22 jan
  • Modul 1: 4-6 feb
  • Modul 2: 17-19 mars
  • Modul 3: 15-17 april
  • Modul 4: 18-20 maj

...

  • Modul 5: 16-17 juni
  • Modul 6: 20-21 aug
  • Modul 7: 7-8 okt
  • 3-4 dec Examination samt cermoni & festmiddag

Vad säger tidigare deltagare?

Har du frågor?

Här hittar du vanliga frågor och svar om kursen, vad som händer efter du anmält dig etc.

Ladda ner program

Ta del av kursens detaljplan för 2020. Få en bättre inblick i kursens utformning och innehåll.

Kurskostnad

Kurspris: 78 500 SEK exklusive moms. Kostnad för internat tillkommer. Kurslitteratur ingår.

Anmäl ditt intresse

Sista anmälningsdag 1 dec 2019

Relaterade artiklar

Det här tycker Eric Holm är bäst med FLU 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Vill mer? Läs om programmet PFL

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

"utbildning ändrade mitt ledarskap"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.