Konsulttjänster inom förändringsledning och organisationsutveckling

Konsulttjänster

Via våra konsulttjänster inom organisationsutveckling och förändringsledning stöttar och utmanar vi organisationer och personer dagligen. Att skapa grund och förutsättningar till ett rörligt utvecklande och samverkande klimat är vår specialitet. Har du ansvar för en organisation, avdelning eller grupp och vill ha hjälp med förändringsledning?  Eller ser ett förväntat läge men upplever ett annat nuläge och behöver en förändring på verksamhetsnivå? Då rekommenderar vi dig att höra av dig till oss angående förändringsledning. Behöver du däremot stöd och hjälp i de processer som du eller din grupp befinner sig i på individnivå rekommenderar vi dig att boka in en handledning.

Förändringsledning

Som organisationskonsulter inom förändringsledning möter och utmanar vi organisationer, avdelningar och grupper. Tillsammans synliggör vi och förstår nuläget för att nå det förväntade läget. Vi stödjer och vägleder verksamheten till en kulturförändring som gör det möjligt för person att samverka i ett utvecklande klimat. Läs mer om förändringsledning.

Individuell handledning

Vill du få stöd i de processer du befinner dig i inom ditt arbete och i organisationen? Genom handledning i grupp eller på individnivå tränar vi på förmågan att lägga märke till vad som sker, hur det påverkar dig och den miljö du rör dig i. Vilka talanger och förmågor behöver du identifiera och kanske minimera? Läs mer om handledning.

Processledning i nuet

Vi faciliterar människors möte, när det pågår. Vi skiljer på sak och process när människor på samma sätt som vi menar att utveckling sker när verksamhetsfrågor och relationella frågor hanteras parallellt. – Hyr en processledare för dina viktigare möten. Läs mer om handledning.

Möt några av våra kunder

Hur kan vi hjälpa dig?

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.