ZP ST1

ST1 Sverige

Verksamhets - och organisationsutveckling

Efter en snabb omfattande omställning behövde St1 Energy få organisationen att arbeta på ett sådant sätt att ständig utveckling och effektivisering säkerställs. Målet är att skapa en företagskultur där ledarskap, kommunikation och information hela tiden förtydligar vision och strategi. Därmed blir det möjligt för medarbetarna att vara delaktiga, bidra med egna idéer till förbättringar samt att ta självständiga beslut.

ZP:s uppdrag var att stödja, utmana och facilitera utvecklingsarbetet i ledningsgruppen, till vd och bland ledare i företaget. 

Arbetet involverade

  • Process för analys av nuläget i formella och informella arbetsgrupper
  • Utveckling av organisationsidé och vägledande principer för delaktighet och samverkan.
  • FLU-program för samtliga chefer och nyckelpersoner. Programmet gav tid och plats för reflektion och gemensamt ägarskap i utvecklingsarbetet.
  • Träning i metoder och verktyg för att utveckla organisationen på egen hand.
  • Forma en strategisk förändringsledning med uppdrag att synkronisera framväxande initiativ, skapa metoder för återkoppling och integrering i befintliga system.
  • Löpande facilitering i möten som stödjer förändringsarbetet.
  • Stöd i ledningsgruppers, avdelningars och arbetsgruppers utveckling. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.