Utbildningsradion (UR)

Stöd, utbildning och handledning

Uppdraget hos UR har handlat om att skapa grund och förutsättning inför radikal förändring, i en tid då medielandskapet och den digitala utvecklingen förändras.

Under tre års tid har ZP i samverkan med Mediamentorerna

 • Varit stöd för vd och ledning på strategisk nivå i förändringsarbetet.
 • Genomfört utbildningsinsatser mot riktade målgrupper med fokus på att leda människor i förändring.
 • Arbetat med individuellt chefsstöd.
 • Handlett chefer i grupp.
 • Varit processledare i interna mötet och utvecklingsprojekt.

Metodik och förhållningssätt

ZP har fokuserat på att stärka chefers förmåga att medvetet och närvarande möta och hantera

 • tydliggörande av uppdrag och mål i arbetsgrupper och projekt,
 • tydliggörande av gränssnitt och ansvarsområden,
 • utveckling av tillit och öppenhet i grupper,
 • svåra samtal (dialogisk samtalsteknik), och
 • konfliktsituationer mellan individer och grupperingar.

Samtliga chefer och nyckelpersoner har gått FLU-program och PFL-program samt grupphandledning i syfte att stärka det närvarande ledarskapet.  Programmen gav tid och plats för reflektion och eftertanke. En plats för att se, förstå hur rådande kultur fungerar och påverkar. Insikter som förändrar i sig självt.

ZP har också tränat UR i

 • metoder och verktyg för att utveckla organisationen på egen hand,
 • interventionstekniker för att stödja och utmana förändring, och

 • förändringsledning, design och planering av inkluderande aktiviteter.

UR och ZP har ett offentligt upphandlat ramavtal för stöd i organisationsutveckling och chefscoachning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.