Lars Winges, Sandvik

Intervju med Lars Winges

Rock Drill Steel Manager på Sandvik Materials Technology
Utbildning PFL

Sätter gränser och har en lagom takt

Under utbildningen har jag blivit tryggare i mig själv och litar nu mer på mina förmågor. Jag känner mig som en ny Lars. Jag har lärt känna mig själv mycket, mycket bättre, och reflekterar mer över mig själv i stunden, funderar på ”hur känner jag inför det här mötet?” och på ”Vad är det som rör sig som jag inte är riktigt tillfreds med.”?

Tidigare funkade jag så dåligt i stressituationer. Jag körde på och ville söka bekräftelse och hjälpa andra. Nu har jag lättare att skilja på mitt och ditt ansvar och har blivit mycket tydligare, säger ”Jag litar på att du tar hand om det där”, i stället för att hela tiden säga ”Jag fixar!”. Jag har blivit bättre på att sätta tydliga gränser både mot min chef och mina medarbetare. Tydliggöra: ”det här är min förväntan på dig”.

När jag bytte jobb för ett tag sedan frågade man mig hur jag kunde gå till det jobbet, där det har varit många olyckor, hög sjukfrånvaro och dålig produktivitet. Men jag kände att jag ville göra skillnad. Och nu börjar det också bli bättre. Jag får feedback om att det funkar bra. Chefen är jättenöjd med mig och vi har gjort en enorm förändring. Jag får höra att jag förmedlar ett lugn i organisationen. Jag tänker nu att om vi jobbar i en lagom takt gör vi inte illa oss. Om vi däremot börjar stressa, skrika, gorma och agera på småsaker ökar riskerna för olyckor, och mycket blir jättejobbigt.

Vågar misslyckas och släpper detaljerna

Jag vågar misslyckas mer nu, prova. Om det inte går, gör om igen då! Vi behöver ta bort skuld och skam så att vi vågar i stället för att sitta tysta och likgiltiga. Jag vill hellre ha energi, att vi tycker olika och har ett klimat där vi får säga vad vi tycker. Vi får inte ha en organisation som styrs av rädslor.

För mig har förändringsledarutbildningen inneburit att jag fått nya insikter som har gjort att jag blir en annan person i vardagen. Numera har jag släppt detaljerna och alltför tät uppföljning, i stället litar jag på att människorna får saker gjorda, och om så inte sker arbetar jag med öppna frågor för att undanröja eventuella hinder.

Läs fler referenser

Hur kan vi hjälpa dig?

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.